Nagrody i wyróżnienia - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Nagrody i wyróżnienia


W piątek podczas uroczystej odprawy kadry kierowniczej Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska wręczyła funkcjonariuszom nagrody oraz pisemne wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, promowanie Szkoły i budowanie jej pozytywnego wizerunku poprzez: działalność na arenie międzynarodowej, promowanie sportu w środowisku policyjnym, postawę reprezentowaną poza godzinami służby, a także przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej.

Komendant Szkoły Policji w Pile podziękowała wszystkim naczelnikom, kierownikom oraz policjantom za rzetelną współpracę i wyraziła nadzieję na dalszą, tak owocną, pracę przekładającą się na wzorowe funkcjonowanie Szkoły i budowanie jej pozytywnego wizerunku.

WK/Sebastian Wegner