Festyny z Policją - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Festyny z Policją

W ramach edukacji oraz przybliżania specyfiki zawodu policjanta, policyjni wykładowcy oraz słuchacze Szkoły Policji w Pile chętnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach, festynach, czy piknikach rodzinnych. Kilka takich wydarzeń miało miejsce również w czerwcu.

Na początku miesiąca asp. Tomasz Ptak wraz z grupą słuchaczy kompanii 3 i 4 reprezentował Szkołę podczas, organizowanej rokrocznie przez gminę Wysoka, imprezy „Festiwal Sportu i Zabawy”, połączonej z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Podczas przeprowadzonego pokazu technik interwencji, mieszkańcy gminy oraz wszyscy uczestnicy festynu mogli zobaczyć różnego rodzaju technik obezwładniania napastnika, w tym m.in. osoby uzbrojonej w niebezpieczne narzędzie, takie jak nóż czy kij.

Podobny pokaz odbył się także tydzień później podczas rodzinnego festynu zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 7 w Pile.

W dniu 23 czerwca w Brzostowie odbył się natomiast „Festyn Ekologiczny”, którego głównym celem była szeroko rozumiana edukacja zdrowotna i ekologiczna. W organizację festynu, z racji poruszanej tematyki związanej z bezpieczeństwem podczas wakacji, zaangażowali się również funkcjonariusze Szkoły Policji w Pile. Kom. Marcin Kolasiński poprowadził pokaz, połączony z zajęciami praktycznymi, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym także resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu AED. Następnie na temat bezpieczeństwa na drogach i nad wodą w czasie wakacji oraz zasad tworzenia na drogach „korytarza bezpieczeństwa” opowiedział uczestnikom festynu kom. Kamil Patyniak, który przekazał praktyczne rady i zalecenia dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci. W tym samym czasie kom. Paweł Leśniewski w namiocie wystawowym Szkoły Policji w Pile przeprowadził pokaz sprzętu policyjnego, metod pobierania odbitek palców, czerwieni wargowej i małżowiny usznej.

ZPiTI/Paulina Politowska