Konferencja SECURITECH - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Konferencja SECURITECH

W drugiej połowie maja bieżącego roku nadkom. dr Marcin Druszcz p.o. Zastępca Komendanta pionu logistycznego reprezentował Szkołę Policji w Pile na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH, której głównym tematem było „Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych”.


Konferencja została zorganizowana przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Uczestnikami konferencji byli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Miejskiej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Żandarmerii Wojskowej. Podczas konferencji obok paneli naukowo-technicznych, odbywały się specjalistyczne warsztaty prowadzone przez firmy wystawiennicze, gdzie zostały zaprezentowane innowacyjne rozwiązania z dziedziny ochrony penitencjarnej oraz ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa.


Pan nadkom. dr Marcin Druszcz jako prelegent wygłosił referat nt. „Systemów unieszkodliwiania Bezzałogowych Statków Powietrznych w kontekście zagrożeń dla jednostek penitencjarnych”. Podczas wystąpienia zostały przedstawione przykładowe zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych, systemy Anty-BSP oraz ich praktyczne zastosowanie na świecie.

Zaprezentowane treści spotkał się z dużym uznaniem obecnych na sali krajowych producentów systemów Anty-BSP tj. HERTZ SYSTEM, UNITRONEX POLAND Sp.zo.o., oraz obecnych funkcjonariuszy.

SzP/Sebastian Wegner