Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencji

W dniach 1-2 czerwca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencji Służb Mundurowych, w którym wzięli udział także wykładowcy Szkoły Policji w Pile.

Wśród wielu tematów poruszanych na seminarium był wykład poświęcony genezie terroryzmu, jego przyczynom i procesowi radykalizacji członków grup ekstremistycznych. Przedmiotem seminarium były także taktyka i techniki interwencji wobec osób niebezpiecznych oraz używanie środków przymusu bezpośredniego. Celem wydarzenia było m.in. współdziałanie różnych formacji mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej. Wśród gości zagranicznych obecni byli przedstawiciele służb mundurowych z Czech, Irlandii, Hiszpanii i Węgier.

 

ZPiTI/Sebastian Wegner
 

 

 

Powrót na górę strony