Warsztaty samoobrony dla kobiet - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Warsztaty samoobrony dla kobiet

W dniu 28 marca br. w Szkole Policji w Pile odbyły się ostatnie zajęcia w ramach warsztatów samoobrony dla kobiet, prowadzonych przez szkolnych wykładowców: asp. Tomasza Ptaka, kom. Radosława Spychalskiego, nadkom. Ewę Polewską-Strug oraz podkom. Alicję Baranowską.

 

Ostatnie spotkanie było prowadzone przez psychologów i obejmowało tematykę dotyczącą radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowania manipulacyjne i agresywne ze strony innych. W ramach warsztatów zostały omówione i przećwiczone techniki nieagresywnej obrony.

 

Gratulacje ukończenia warsztatów oraz pamiątkowe zaświadczenia zostały wręczone uczestniczkom szkolenia przez p.o. Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile podinsp. Michała Kominowskiego oraz p.o. kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych nadkom. Michała Zielonkę.

 

Kurs ten cieszył się dużym zainteresowanie wśród pań, dlatego też planowana jest w przyszłości druga edycja tego przedsięwzięcia.

 

ZPiTI/Sebastian Wegner