Zakończenie kursu DŚ - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Za nami pierwsza tegoroczna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze.

Prawie stu funkcjonariuszy szkolenia z kilku garnizonów wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji zakończyło szkolenie, które pozwoliło wyposażyć jego absolwentów w odpowiednie kompetencje zawodowe. Na trzy miesiące szkolenia złożyły się m.in. zajęcia z zakresu prawa karnego i procesowego, techniki i taktyki kryminalistycznej oraz wybranych zagadnień pracy operacyjno-rozpoznawczej. Liczne ćwiczenia i zajęcia praktyczne pozwoliły także na wypracowanie stosownych umiejętności w zakresie wykonywania i dokumentowania czynności procesowych, udzielania pomocy przedmedycznej czy też prawidłowego korzystania ze służbowej broni palnej. Połączenie teorii z praktyką, przepisów prawnych z wypracowanymi zasadami postępowania czy też wiedzy ze zdolnością prawidłowego wykonywania zadań służbowych zaowocowała pozytywnymi wynikami egzaminu końcowego.

 

ZSK/Sebastian Wegner