Spotkania z dziećmi i młodzieżą - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Spotkania z dziećmi i młodzieżą

Szkoła Policji w Pile otwiera swoje drzwi nie tylko dla policjantów przybywających do nas na różnego rodzaju kursy, ale również dla dzieci i młodzieży zainteresowanych tematyką związaną z zawodem policjanta. W ramach wycieczek, każdego miesiąca w murach naszej Szkoły gościmy nie tylko dzieci, które na drodze poznawania świata chcą zgłębić tajniki tego ciekawego zawodu, ale także młodzież, która stoi przed wyborem przyszłej drogi zawodowej i poważnie rozważa możliwość wstąpienia w szeregi Policji.

6 lutego z funkcjonariuszami Szkoły Policji w Pile spotkali się uczniowie pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance. Młodzież zwiedziła krytą strzelnicę, gdzie wykładowcy szkolenia strzeleckiego opowiedzieli o specyfice swojej pracy,  warunkach panujących na krytej strzelnicy oraz prowadzonych na niej zajęciach. Wykładowcy zaprezentowali również broń, na jakiej ćwiczą słuchacze oraz odpowiedzieli na liczne pytania uczestników. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w sali pierwszej pomocy, gdzie pod czujnym okiem kom. Marcina Kolasińskiego licealiści przećwiczyli umiejętności z zakresu resuscytacji z użyciem automatycznego defibrylatora. Na zakończenie, zgodnie z prośbą wychowawcy klasy, realizując jeden z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 jakim jest „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”, młodzież uzyskała od kom. Sebastiana Wegnera informacje na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni.

 

Dzień później mieliśmy przyjemność gościć dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego Caritas nr 1 w Pile, którego dyrekcja zgłosiła się do Szkoły z prośbą o przybliżenie dzieciom roli policjantów w społeczeństwie oraz przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym. Najmłodsi, podobnie jak ich starsi koledzy, odwiedzili strzelnicę, salę pierwszej pomocy, a także spotkali się z wykładowcą Zakładu Służby Kryminalnej, który opowiedział o tym, czym jest daktyloskopia i wykonał pamiątkowe odbitki linii papilarnych. Wizyta zakończyła się prezentacją policyjnego radiowozu.

 

 

Paulina Politowska