CEPOL w roku 2018

Rok 2017 dla międzynarodowej współpracy realizowanej w Szkole Policji w Pile był przełomowy. Po raz pierwszy byliśmy gospodarzami kursów szkoleniowych w ramach CEPOL.

Pierwszy z nich, „Informanthandling - advanced” pozwolił gościć funkcjonariuszy z ponad dwudziestu państw europejskich. Mieli oni możliwość wymiany doświadczeń w zakresie prawnych podstaw współpracy z osobowymi źródłami informacji.

Drugi kurs, przygotowany i zrealizowany wraz Europolem i Interpolem, „Child sexualexploitation – victimidentification” stanowił dwutygodniowe szkolenie dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ofiar przestępstwa.

Rok 2018 będzie podobnie intensywny. Decyzją CEPOL ponownie realizować będziemy kurs 31/2018 „Child sexualexploitation – victimidentification”, dzięki któremu kolejni funkcjonariusze policyjni i prokuratorzy z ponad 25 krajów członkowskich i stowarzyszonych w CEPOL w sposób praktyczny będą mogli zdobywać umiejętności w zakresie wyszukiwania w cyberprzestrzeni ofiar wykorzystywania seksualnego i ich późniejszej identyfikacji.

Jeszcze większym sukcesem należy określić przydzielenie Szkole Policji w Pile kursu 100/2018 "Unmannedaerialvehicles (drones) - threats&opportunities for LE". Jego temat, poświęcony wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych w służbie policyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem służb kryminalnych, jest autorską propozycją naszej Szkoły i po raz pierwszy będzie realizowany na poziomie europejskim.

Wierzymy, że planowane szkolenia staną się bazą dla udanej i szerokiej międzynarodowej wymiany wiedzy i umiejętności przydatnych w codziennej służbie policji kryminalnej.

 

Leszek Koźmiński

Powrót na górę strony