Nadzór nad czynnościami procesowymi - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Nadzór nad czynnościami procesowymi

Zakończyła się ostatnia tegoroczna edycja kursu specjalistycznego z zakresu nadzoru nad czynnościami procesowymi wykonywanymi przez Policję. Przez dwa tygodnie 20 słuchaczy poszerzało wiedzę i podnosiło umiejętności w zakresie: rodzajów i celów nadzoru, miejsca komórki dochodzeniowo-śledczej w strukturze jednostki organizacyjnej Policji, psychologii stresu i komunikacji, konfliktów interpersonalnych w organizacji oraz sztuki negocjacji.

Zajęcie realizowane przez wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Marka Rychla, kom. Renatę Kowalską, podkom. Artura Lepalczyka i asp. Radosława Grześkowiaka oraz funkcjonariusza Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia o specjalności psychologa, kom. Ewę Mańkę, obejmowały także zagadnienia nadzoru nad pracą dochodzeniowo-śledczą i roli bezpośredniego przełożonego w tym nadzorze, obejmującym wybrane obszary postępowania przygotowawczego.

 

 

 

 

Leszek Koźmiński