Ofiary i sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

W dniu 23 października słuchacze kursu specjalistycznego wykonujący czynności dochodzeniowo-śledcze uczestniczyli w spotkaniu poświęconym przestępczości seksualnej.

Organizatorzy spotkania, podinsp. Ewa Mańka i podkom. Renata Kowalska, poruszyli zagadnienia dotyczące motywacji i metod działania sprawców oraz kryteria ich typowania, a także czynniki kryminogenne przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Zwrócono również uwagę na specyfikę sposobu i technik przesłuchania sprawców tego typu przestępstw.

W trakcie spotkania omówiono sposób postępowania z ofiarami przestępstw seksualnych w przypadku zgłoszenia przestępstwa, w tym prawa pokrzywdzonych, w szczególności obligatoryjną rolę sądu oraz udział psychologa w trakcie postępowania. Przypomniano słuchaczom o ograniczeniach w wykonywaniu przez policjantów czynności dowodowych już na etapie przyjmowania zawiadomienia oraz charakterystykę i wiktymizację ofiar.

 

Renata Kowalska