DroneTech 2017 - 2017 - Szkoła Policji w Pile

DroneTech 2017

DroneTech 2nd World Meeting to druga edycja międzynarodowego spotkania naukowców, biznesmenów i pasjonatów wszystkiego, co związane jest z nowoczesnymi technologiami bezzałogowymi.

Było to wydarzenie dla ludzi chcących partycypować w wymianie myśli, technologii i pasji, dla wspólnej, rewolucyjnej przyszłości z systemami bezzałogowymi w służbie człowiekowi. Przedsięwzięcie miało wymiar edukacyjny, biznesowy oraz rekreacyjny, aby podczas jednego, międzynarodowego spotkania łączyć to, co inspirujące z rozwijającym.

W części konferencyjnej, poświęconej nowoczesnym technologiom, prawu i bezpieczeństwu oraz aspektom socjologicznym technologii bezzałogowych, udział wziął podinsp. Leszek Koźmiński, zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej, który wygłosił referat zatytułowany „Bezzałogowe statki powietrzne – potrzeby i wymagania Policji (ze szczególnym uwzględnieniem zadań służby kryminalnej)”.

Jego prelekcja, obok wystąpień prof. Andrzeja Fellnera z Politechniki Śląskiej („Właściwości bezzałogowych statków powietrznych (UAV) determinują zastosowanie w nauce, biznesie, gospodarce”), dr. inż. płk. rez. Tomasza Gugały, dyrektora programu Systemy Bezzałogowych Statków Powietrznych Polskiej Grupy Zbrojeniowej („Perspektywy militarnego wykorzystania Platform Bezzałogowych w Polsce”) oraz Roberta Fintaka - prezesa zarządu firmy Terra Hexen („Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii dronowej”), stanowiła asumpt do szerokiej dyskusji o zaletach i wadach technologii bezzałogowych, koniecznej i systemowej potrzebie ich wykorzystania na rzecz bezpieczeństwa narodowego, ale także zagrożeniach, jakie płyną z tych nowych rozwiązań.

Szkoła Policji w Pile, która w roku 2016 podpisała porozumienie z Politechniką Śląską o współpracy naukowo-dydaktycznej, zakłada w przyszłości współpracę m.in. w projektowaniu i realizacji wspólnego programu badawczego z udziałem pracowników obu stron w zakresie opracowanie i implementacji modelu operacyjnego systemu bezzałogowych statków powietrznych w praktyce służby kryminalnej.

Jacek Czechowski, Leszek Koźmiński