Szkolenie entomologiczne - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenie entomologiczne

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne skupiające ponad 500 członków i ekspertów zajmujących się szeroko pojętą kryminalistyką corocznie organizuje cykle spotkań naukowych, wykładów i seminariów, zapraszając do ich realizacji najlepszych praktyków i naukowców.

W ich ramach do wygłoszenia referatu w warszawskiej siedzibie PTK zaproszeni zostali wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, kom. Paweł Leśniewski i asp. sztab. Marcin Mańczak. Poświęcone było ono entomologii kryminalistycznej. Jak podkreślali przewodniczący Rady Naukowej PTK prof. Tadeusz Tomaszewski i wiceprezes PTK prof. Mieczysław Goc entomologia sądowa stanowi z jednej strony poważne wyzwanie dla wszystkich prowadzących czynności oględzinowe na miejscach poważnych przestępstw, z drugiej zaś strony wskazuje na nieustanny rozwój współczesnej kryminalistyki, pozwalający rozwiązywać nawet najtrudniejsze sprawy dzięki nierzadko najmniejszym śladom kryminalistycznym.

Wystąpienie naszych nauczycieli cieszyło dużym zainteresowaniem i wyraźnie wskazywało, iż decyzja o poszerzeniu programu kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki o zagadnienia entomologii była jak najbardziej właściwa, podobnie jak badawcze zainteresowania wykładowców Szkoły Policji w Pile.

 

Leszek Koźmiński