Ze szkoły do jednostki - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Ze szkoły do jednostki

Zima, wiosna, lato - te trzy pory roku towarzyszyły wytężonej nauce na kursie podstawowym, który dzisiaj dobiegł końca dla 135 słuchaczy kompanii III i IV.

 Od 11 stycznia tego roku słuchacze reprezentujący przede wszystkim garnizony dolnośląski i wielkopolski, zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prewencji, ruchu drogowego, prawa karnego i prawa wykroczeń, komunikacji interpersonalnej, informatyki, udzielania pierwszej pomocy, wyszkolenia strzeleckiego, a także taktyki i technik interwencji.

Jeszcze niedawno, jako słuchacze w ramach praktyki, pełnili służby pod opieką wykładowców. 2 sierpnia, po przystąpieniu do egzaminu końcowego otrzymali, z rąk zastępcy komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Romana Gryczki, świadectwa ukończenia kursu. Po blisko sześciu miesiącach nauki, bogatsi o nowe umiejętności, powrócili do swoich macierzystych jednostek, gdzie rozpoczęli dalszą służbę.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia podczas wykonywania tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu.

 

 

Wojciech Thiel