Historyczny kurs CEPOL - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Historyczny kurs CEPOL

Za nami realizacja pierwszego w historii Szkoły Policji w Pile kursu CEPOL „Informant handling - advanced”. Jego uczestnikami byli funkcjonariusze z ponad dwudziestu państw europejskich. Mieli oni możliwość wymiany doświadczeń w zakresie prawnych podstaw współpracy z osobowymi źródłami informacji. Ważnymi zagadnieniami były kwestie bezpiecznego komunikowania się i przekazywania informacji z użyciem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych.

Wielu uczestników podzieliło się także swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji z użyciem nietypowych rozwiązań, jak np. pozyskiwanie informatora w zakładzie karnym lub w środowiskach terrorystycznych.

Kurs był także niepowtarzalną szansą na poznanie kultur poszczególnych państw będących członkami CEPOL oraz okazją do nawiązania kontaktów osobistych i służbowych, które w przyszłości mogą zaowocować lepszą współpracą w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze międzynarodowym.

Przedsięwzięcie było dużym wyzwaniem organizacyjnym, wymagającym kilkumiesięcznych przygotowań. Jego menadżerem i głównym organizatorem z ramienia Szkoły była kom. Adriana Niemczuk-Gorgoń, którą wspierali wybrani nauczyciele Zakładu Służby Kryminalnej oraz pracownicy Wydziału Finansów, Wydziału Zaopatrzenia i Sekcji Prezydialnej.

Leszek Koźmiński