Warsztaty metodyczno-edukacyjne „Narkotyki i dopalacze” - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Warsztaty metodyczno-edukacyjne „Narkotyki i dopalacze”

W minionym tygodniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Systemy i modele profilaktyki społecznej” pn. „Profilaktyka systemowa w szkole i społeczności lokalnej”. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli Wojewódzki Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

Organizatorami konferencji byly: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W konferencji, która zrealizowana została w dwóch formach: wykładów plenarnych i warsztatów, wzięli udział przedstawiciele świata nauki i praktycy z całej Polski. Szkołę Policji w Pile reprezentował kom. dr Michał Zielonka.

 

W trakcie konferencji zostały poruszone kwestie związane z profilaktyką systemową w szkole i środowisku lokalnym. Jej celem była natomiast prezentacja aktualnego stanu badań teoretycznych i empirycznych w zakresie profilaktyki społecznej, diagnoza kluczowych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień chemicznych i behawioralnych, prezentacja dobrych praktyk profilaktycznych w otoczeniu społeczności lokalnej i szkoły, modele współpracy instytucjonalnej w zakresie diagnozy i profilaktyki zachowań ryzykownych oraz identyfikacja wielowymiarowego charakteru zachowań ryzykownych.

 

Konferencja zakończyła się warsztatami przeprowadzonymi przez prof. nadzw. dr. hab. Mariusza Z. Jędrzejko pt. „Nowe substancje psychoaktywne – narkotyki i dopalacze – zagrożenia, profilaktyka, rozpoznawanie zachowań, podstawy pomocy medycznej”. W trakcie wspomnianych warsztatów, uczestnicy wzięli czynny udział w nowoczesnych formach działań metodyczno-edukacyjnych. W części diagnostycznej warsztatów zostały natomiast omówione uwarunkowania i tendencje rozwoju rynku nowych narkotyków, kluczowe zagrożenia, grupy ryzyka i przyczyny używania oraz Internetu jako przestrzeni promocji dopalaczy. Ponadto, prowadzący omówił i przedstawił podstawy pomocy medycznej dla ofiar i zasady postępowania z narkotykiem-dopalaczem.