Bezpieczeństwo dokumentów publicznych - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych

W dniach 24-26 maja w Łochowie odbyło się sympozjum ekspertów pt. „Poziom Bezpieczeństwa Dokumentów Publicznych”, zorganizowane przez Centrum Edukacji i Szkoleń Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

W sympozjum, w którym wziął udział podinsp. Leszek Koźmiński - zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, uczestniczyli eksperci z czołowych uniwersyteckich ośrodków i jednostek badawczych, przedstawiciele laboratoriów kryminalistycznych i szkół policyjnych, funkcjonariusze Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dyskutowano o zagrożeniach wynikających z fałszowania dokumentów potwierdzających tożsamość na przykładach ujawnionych ośrodków fałszerskich. Poruszono również problematykę nowych technik fałszerskich, stosowanych w dokumentach, metod ich badania oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom zabezpieczeń dokumentów publicznych. Ważnym zagadnieniem w dyskusjach konferencyjnych była kwestia właściwego edukowania w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych funkcjonariuszy, urzędników i zwykłych obywateli.

Jacek Czechowski