Kolejni dochodzeniowcy - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Kolejni dochodzeniowcy

Pełnym sukcesem zakończył się egzamin końcowy pierwszej tegorocznej edycji kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze.

38 funkcjonariuszy z różnych garnizonów przez trzy miesiące zdobywało wiedzę i podnosiło umiejętności z zakresu przepisów prawa karnego i procesowego, pracy operacyjnej, taktyki i techniki kryminalistycznej oraz wybranych umiejętności w zakresie strzelania, pierwszej pomocy i interwencji wobec niebezpiecznych przestępców.

Jako absolwenci profilowanego szkolenia, uzbrojeni w nowe kwalifikacje zawodowe, z pewnością z jeszcze większym profesjonalizmem będą realizować postawione przed nimi zadania dot. prowadzenia postępowań przygotowawczych, mających na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy, wykrycie i ujęcie sprawcy oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów.

 

Leszek Koźmiński