Podpisanie listu intencyjnego z UAM - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Podpisanie listu intencyjnego z UAM

W dniu 1 grudnia 2016 roku w Szkole Policji w Pile został podpisany list intencyjny nawiązujący do współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha - Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a Szkołą Policji w Pile, którą reprezentował insp. Roman Sobczak – Komendant Szkoły Policji w Pile.

W uroczystości wziął również udział nadinsp. w stanie spoczynku dr Waldemar Jarczewski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studenci uczelni.

Po uroczystości, zastępcy kierowników zakładów dydaktycznych Szkoły w osobach: podinsp. Leszek Koźmiński - Zakład Służby Kryminalnej oraz p.o. zastępca kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej i Technik Interwencyjnych kom. dr Michał Zielonka, oprowadzili po obiektach i salach specjalistycznych dwie grupy studentów UAM.

Po krótkim wykładzie na temat historii budynku oraz działalności Szkoły Policji, wizytująca młodzież udała się do nowo powstałych obiektów sportowych, gdzie podinsp. Andrzej Harenda starszy wykładowca z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych omówił przeznaczenie obiektów sportowych oraz przedstawił zakres programów szkoleń specjalistycznych i podstawowych oraz odpowiedział na liczne pytania.

Podkom. Paweł Leśniewski z Zakładu Służby Kryminalnej przeprowadził krótką prelekcję dotyczącą ujawniania śladów kryminalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem entomologicznych pozostałości na miejscach zdarzeń. Goście wysłuchali także pogadanki dotyczącej fotografii kryminalistycznej, którą przeprowadził st. asp. Marcin Mańczak - wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, a także mieli okazję wykonać samodzielnie pamiątkową daktyloskopię. W dalszej części zaprezentowane zostały sale symulacyjne, oględzinowe oraz sala pierwszej pomocy, w której kom. Marcin Kolasiński - wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych przeprowadził pogadankę na temat realizowanych zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie pobytu, studenci wysłuchali wykładu dotyczącego zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz warunków bezpieczeństwa podczas zajęć ze szkolenia strzeleckiego, przeprowadzonego przez wykładowców Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych nadkom. Adama Zieleniewskiego i asp. sztab. Dariusza Piekuta.

Michał Zielonka

  • podpisanie listu intencyjnego
Ładowanie odtwarzacza...