Konferencja dotycząca zagrożeń cyberprzestępczością - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Konferencja dotycząca zagrożeń cyberprzestępczością

W dniu 24 października w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne zagrożenia cyberprzestępczością a możliwości jej zwalczania”. Współorganizatorami wydarzenia były: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Szkoła Policji w Katowicach.

Komendanta Szkoły Policji w Pile reprezentował w powyższym wydarzeniu kom. dr Michał Zielonka.

Wykład inaugurujący Konferencję pt. „Cyberprzestępczość, czyli cena rozwoju technologii” wygłosił nadinsp. Andrzej Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji i była adresowana do naczelników wydziałów/sekcji dw. z cyberprzestępczością, naczelników dw. z przestępczością gospodarczą, naczelników wydziałów kryminalnych, dydaktyków szkół Policji, przedstawicieli świata nauki oraz studentów.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń z zakresu zwalczania i zapobiegania coraz powszechniejszym zjawiskom kryminalnym w wirtualnej rzeczywistości.

 

http://www.wsb.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-wspolczesne-zagrozenia-cyberprzestepczoscia-a-mozliwosci-jej-zwalczania,new,mg,100.html,10424

 

  Jacek Czechowski

  • Wykład na konferencji