Nowy samorząd - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Nowy samorząd

Data publikacji 21.10.2016

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kursu podstawowego, p.o. Zastępca Komendanta Szkoły insp. Mariusz Wiatr podziękował przedstawicielom kompanii za postawę zaprezentowaną podczas pobytu w Szkole.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kursu podstawowego, p.o. Zastępca Komendanta Szkoły insp. Mariusz Wiatr podziękował przedstawicielom kompanii za postawę zaprezentowaną podczas pobytu w Szkole. Komendant, za aktywność realizowaną w działalności samorządu szkolnego słuchaczy oraz pracę wolontaryjną na rzecz społeczności lokalnej, wyróżnił listem gratulacyjnym oraz upominkiem dotychczasową przewodniczącą post. Angelikę Ochocką oraz post. Mariolę Starzyńską, post. Aleksandrę Miśków, post. Estelę Młynarczyk, post. Sebastiana Sokołowskiego i post. Konrada Dyko. Podczas spotkania dotychczasowa przewodnicząca przekazała symboliczny klucz władzy samorządowej nowemu samorządowi szkolnemu, któremu przewodniczyć będzie od 7 września post. Magdalena Kupilas. Nowemu zarządowi życzymy sukcesów na miarę poprzedników, a słuchaczom kończącym szkolenie - połamania długopisów na czekającym ich w dniu 13 września egzaminie.

  Wojciech Thiel