Uroczysta zbiórka - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Uroczysta zbiórka

Data publikacji 25.08.2016

Wręczenie medali za zasługi dla Policji, pożegnanie policjanta kończącego służbę oraz wręczenie nagród za wyróżniającą się postawę w służbie – te, z pozoru, tak różne, jednakże ważne, wydarzenia stały się przyczynkiem do uroczystej zbiórki, która odbyła się w auli Szkoły Policji w Pile w czwartek 25 sierpnia br.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości, oprócz Komendantów i kadry kierowniczej Szkoły, znaleźli się również: Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Piotr Skrzypkowiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafał Mrowiński oraz nowo mianowany proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pile ks. Antoni Tofil.

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Roman Sobczak w towarzystwie Zastępców: insp. Mariusza Wiatra i insp. Romana Gryczki, a także Komendanta Powiatowego Policji w Pile i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile wręczył: nadkom. Leszkowi Bielińskiemu – wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile - w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego - Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant, dr. Władysławowi Nowickiemu - byłemu kapelanowi Szkoły Policji w Pile i asp. szt. Januszowi Trzynie - wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile - za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji - Brązowe Medale za Zasługi dla Policji.

Zobrazowaniem kolejnego punktu uroczystości, jakim było pożegnanie odchodzącego na zasłużoną emeryturę specjalisty Sekcji Teleinformatyki Szkoły Policji w Pile stało się motto duńskiego filozofa i poety: „Życie można zrozumieć oglądając się za siebie, ale żyć można tylko patrząc przed siebie”. Po latach, pełnionej w sposób godny naśladowania, służby st. asp. Jarosław Górnicki podjął decyzję o rozstaniu się z mundurem policyjnym. Słowa podziękowania za wieloletnią i nienaganną służbę, a także życzenia zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń złożyli świeżo upieczonemu emerytowi Komendant Szkoły insp. Roman Sobczak oraz bezpośredni przełożony, kierownik Sekcji Teleinformatyki, podinsp. Rafał Socha. Odchodzący w stan spoczynku policjant otrzymał okolicznościowy dyplom oraz upominki.

Na zakończenie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych za wyróżniającą się postawę w służbie, zaangażowanie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz wysiłek włożony w realizację dodatkowych zadań przy jednoczesnym obciążeniu obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska służbowego. Wśród nagrodzonych przez Komendanta Szkoły Policji w Pile znaleźli się:

 • mł. insp. Sylwester Urbaniak, 
 • podinsp. Wojciech Miś,
 • podinsp. Waldemar Szilke,                                             
 • podinsp. Marek Ratajczak,                     
 • podinsp. Zbigniew Bogusz,                    
 • podinsp. Jacek Słoński,                           
 • podinsp. Krzysztof Sawicki,      
 • podinsp. Anna Rudnicka,           
 • nadkom. Ryszard Przewoźniak, 
 • asp. szt. Ryszard Rudnicki,
 • kom. Marcin Druszcz,
 • kom. Sebastian Wegner,
 • podkom. Hanna Bigielmajer,
 • asp. Karol Patyniak,
 • mł. asp. Paweł Deutsch,
 • st. asp. Krzysztof Bartkowiak.

 

autor: Paulina Politowska

 • Uroczysta zbiórka
 • Uroczysta zbiórka
 • Uroczysta zbiórka
 • Uroczysta zbiórka
 • Uroczysta zbiórka