Czerwcowe wizyty w Szkole Policji - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Czerwcowe wizyty w Szkole Policji

Data publikacji 22.06.2016

W czerwcu mieliśmy okazję gościć w Szkole aż 4 grupy zwiedzających. W zależności od wieku i potrzeb zainteresowanych zapoznaniem się z kulisami działania ...

Czerwcowe wizyty w Szkole Policji W czerwcu mieliśmy okazję gościć w Szkole aż 4 grupy zwiedzających. W zależności od wieku i potrzeb zainteresowanych zapoznaniem się z kulisami działania jednostki szkoleniowej Policji, zostały przygotowane indywidualne programy wycieczek.

W pierwszej kolejności, z wizytą przybyła młodzież uczestnicząca w projekcie Wielkopolskiej Wiary „Plecemin - nasza historia - według młodszej Wiary” ze Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin. Obok zwiedzania, głównym celem przyjazdu 11-osobowej grupy uczniów i studentów było uczestnictwo w zajęciach z zakresu postępowania z ujawnionymi w zasobach archiwalnych dokumentami i zdjęciami, ich utrwalaniem w formie kopii, czy odpisów oraz zabezpieczeniem ich do dalszego wykorzystania w planowanej publikacji, które poprowadził zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Leszek Koźmiński.

Następnie Szkołę odwiedzili licealiści klas mundurowych z Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, zainteresowani poznaniem policyjnej bazy dydaktycznej. Młodzież zwiedziła szkolne obiekty sportowe, po których oprowadził podinsp. Andrzej Harenda, wzięła udział w szkoleniu z pierwszej pomocy, przeprowadzonym przez kom. Radosława Spychalskiego, obejrzała trwającą obecnie w Galerii Sztuki Akwarium wystawę o spadochroniarzach gen. Sosabowskiego autorstwa nadkom. Leszka Bielińskiego, a także, dzięki spotkaniu z podkom. Pawłem Leśniewskim, poznała tajniki pracy techników kryminalistyki.

W ramach programu edukacji dzieci i młodzieży, uczestnicy kolejnej z wycieczek - uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile, oprócz standardowych punktów zwiedzania, uczestniczyli dodatkowo w wykładzie podinsp. Roberta Kreczmera, dotyczącym bezpieczeństwa w sieci oraz prelekcji na temat bezpieczeństwa na drodze oraz w miejscu zamieszkania, którą przygotował mł. asp. Paweł Deutsch.

Jako ostatnia w tym miesiącu, wizytę w Szkole, złożyła grupa dzieci „Leśne Ludki” z Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem uczestniczyły w zajęciach z pierwszej pomocy, podczas których podkom. Marcin Kolasiński opowiedział, na czym polega pierwsza pomoc, a także, w formie zabawy, zaprezentował przedszkolakom sprzęt do udzielania pomocy poszkodowanym. Po obiektach sportowych zwiedzających oprowadził podinsp. Andrzej Harenda, a pamiątkową daktyloskopię wykonał st. asp. Marcin Mańczak. Ostatnim punktem wycieczki były odwiedziny w policyjnej bibliotece, gdzie dzieci mogły obejrzeć wystawę policyjnych maskotek.

W pierwszym półroczu Szkołę Policji w Pile odwiedziło około 320 zwiedzających w ramach 14 zorganizowanych wycieczek.

Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji
Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji
Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji
Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji Czerwcowe wizyty w Szkole Policji

autor: Paulina Politowska

(22.06.16)