Przeciw patologiom - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Przeciw patologiom

Data publikacji 14.06.2016

W ramach dotychczasowej współpracy już po raz kolejny na zaproszenie Kierownika Zakładu Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ...

Przeciw patologiom W ramach dotychczasowej współpracy już po raz kolejny na zaproszenie Kierownika Zakładu Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. UŚ dr. hab. Urszuli Swadźby, wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Zbigniew Bogusz oraz kom. Michał Zielonka przeprowadzili wykłady konwersatoryjne dla studentów wspomnianego wydziału.
Tematyka wykładów dotyczyła patologii społecznych i bezpieczeństwa w szeroko pojętej przestrzeni miejskiej oraz negocjacji w sytuacjach kryzysowych.
W trakcie spotkania, studentom przedstawiono m.in.: wybrane zagadnienia z zakresu patologii społecznych, najczęściej występujących w przestrzeni miejskiej oraz omówione zostały warunki i predyspozycje, jakie powinien posiadać kandydat na negocjatora policyjnego i jak ważną rolę pełni on w służbie.
Wykłady spotkały się z żywym odbiorem studentów i stały się przyczynkiem do dyskusji.

Przeciw patologiom Przeciw patologiom Przeciw patologiom Przeciw patologiom

autor: Leszek Koźmiński

(14.06.16)