III edycja kursu HL - 2016 - Szkoła Policji w Pile

III edycja kursu HL

Data publikacji 07.03.2016

Walka z handlem ludźmi jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania. Dlatego tak ważne jest, by starać się ...

III edycja kursu HL Walka z handlem ludźmi jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania. Dlatego tak ważne jest, by starać się za wszelką cenę i wszelkimi dostępnymi środkami wpływać na zminimalizowanie skali tego zjawiska. Pomocna w tym może okazać się również wiedza i doświadczenie, jakie nabyli uczestnicy zakończonej w dniu 4 marca III edycji 5-dniowego kursu specjalistycznego. Osiemnastu funkcjonariuszy ze wszystkich garnizonów policyjnych oraz wykładowcy ze Szkoły Policji w Słupsku wzbogacało swoją wiedzę o współczesne formy wykorzystania osób jako ofiary handlu ludźmi oraz taktykę prowadzenia czynności wykrywczych.
Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Krzysztof Sawicki, podinsp. Jarosław Zientkowski, asp. Agnieszka Kuszyk oraz nadkom. Ewa Mańka z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. W charakterze ekspertów zewnętrznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi wykłady prowadzili nadkom. Jarosław Kończyk oraz podkom. Tomasz Plecha z Wydziału ds. Handlu Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP.
Zagadnienia, które przedstawili prelegenci dotyczyły m.in.: form i metod pracy operacyjnej skutecznych w zwalczaniu przestępstwa handlu ludźmi, struktury grupy i mechanizmów działania sprawców, taktyki prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz sposobów nawiązywania pierwszego kontaktu z ofiarą przestępstwa handlu ludźmi. Ponadto omówiono współpracę międzynarodową w ramach: umów międzynarodowych, Interpolu, Europolu, Eurojustu oraz krajową w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi.

III edycja kursu HL III edycja kursu HL III edycja kursu HL III edycja kursu HL
III edycja kursu HL III edycja kursu HL III edycja kursu HL III edycja kursu HL

autor: Marzena Brzozowska

(07.03.16)