Przestępczość ubezpieczeniowa - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Przestępczość ubezpieczeniowa

Data publikacji 16.02.2016

Prowokowanie stłuczek, symulacja choroby, podpalanie własnych nieruchomości czy nawet samookaleczenie - to częste sposoby wyłudzania odszkodowań.

Przestępczość ubezpieczeniowa Prowokowanie stłuczek, symulacja choroby, podpalanie własnych nieruchomości czy nawet samookaleczenie - to częste sposoby wyłudzania odszkodowań. Szacuje się, że rocznie w naszym kraju z firm ubezpieczeniowych wyłudza się ok. 1,5 mld zł, a suma ta powiększa się z roku na rok. Najwięcej prób wyłudzenia odszkodowania dotyczy wciąż szkód komunikacyjnych. Problem zwalczania i minimalizowania skutków przestępczości ubezpieczeniowej od kilku już lat coraz bardziej aktywizuje działalność zarówno organów ścigania, jak też całego rynku ubezpieczeniowego. Przestępstwa ubezpieczeniowe oznaczają wysokie koszty społeczne, a odszkodowania wypłacane w wyniku popełnionych przestępstw ubezpieczeniowych - stratę dla uczestników rynku, zakładów ubezpieczeń, akcjonariuszy i ubezpieczonych - jednym słowem całego społeczeństwa.
W celu wzbogacenia wiedzy słuchaczy kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej o wspomniane kwestie, zaprosiliśmy do Szkoły pana Bogdana Lisowskiego – kierownika Zespołu Przeciwdziałania Fraudom w Biurze Bezpieczeństwa Centrali PZU SA/PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie. Podczas prelekcji omówił on podstawowe pojęcia z obszaru ubezpieczeń, rodzaje ubezpieczeń, pojęcie tajemnicy ubezpieczeniowej i zasady udostępniania informacji nią objętą organom ścigania. Ponadto, przedmiotem zajęć było zagadnienie przestępczości ubezpieczeniowej, skala tego zjawiska, stosowane przez sprawców metody wyłudzania nienależnych odszkodowań majątkowych, z tytułu ubezpieczeń na życie oraz z tytułu szkód osobowych (studium przypadku). Przedstawiono również zasady zwalczania tej przestępczości przez zakłady ubezpieczeń oraz zasady współpracy w tym zakresie z Policją i prokuraturą.

autor: Hanna Bigielmajer

(16.02.16)