Zwalczanie przestępczości gospodarczej w praktyce - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Zwalczanie przestępczości gospodarczej w praktyce

Data publikacji 10.02.2016

Wczoraj w Szkole gościliśmy nadkom. Rafała Zatarę z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, który spotkał się ...

Zwalczanie przestępczości gospodarczej w praktyceWczoraj w Szkole gościliśmy funkcjonariusza z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, który spotkał się ze słuchaczami pierwszej w tym roku edycji kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej.
Nasz gość przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z przestępczością na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, przestępczością farmaceutyczną oraz przestępczością przeciwko środowisku. Opierając się na konkretnych przykładach zakończonych postępowań przygotowawczych, przybliżył aspekty prawne i taktyczne tego rodzaju przestępczości, metody przestępcze wykorzystywane przy wyłudzaniu dotacji (na przykładzie sprawy dotyczącej wyłudzeń dopłat do biletów ulgowych z tzw. „ustawowej dopłaty do przewozów”) i metody przestępcze wykorzystywane w handlu podrobionymi lekami – na potencję, na odchudzanie, tzw. tabletkami gwałtu. Ponadto tematem wykładu był narastający problem nielegalnego składowania i utylizacji odpadów medycznych w Polsce (na przykładzie sprawy szczecińskiej), związane z tym zagrożenia epidemiologiczne dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska, jak również problematyka współpracy organów ścigania przy prowadzeniu tego typu postępowań przygotowawczych z instytucjami zewnętrznymi, powołanymi do prowadzenia działalności na rzecz ochrony środowiska, jak chociażby z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym.

autor: Hanna Bigielmajer

(10.02.16)