Parabanki - jak się przed nimi ustrzec?

Data publikacji 05.02.2016

O parabankach zrobiło się w naszym kraju głośno, szczególnie po aferze związanej z Amber Gold. Parabanki stanowią tzw. shadow banking, a więc bankowość cienia ...

Parabanki - jak się przed nimi ustrzec? O parabankach zrobiło się w naszym kraju głośno, szczególnie po aferze związanej z Amber Gold. Parabanki stanowią tzw. shadow banking, a więc bankowość cienia, będąc uzupełnieniem sektora bankowego. Część z firm równoległego systemu bankowego działa jednak na granicy prawa lub wręcz posługując się praktykami nielegalnymi.

W ramach doskonalenia zawodowego, w dniu 4 lutego podkom. Hanna Bigielmajer - młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, przeprowadziła szkolenie poświęcone parabankom.
W prelekcji, wzbogaconej o prezentację multimedialną, wzięli udział słuchacze kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze oraz operacyjno - rozpoznawcze, słuchacze kursu specjalistycznego w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego oraz kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej z zakresu taktyki i technik przesłuchań (FBI). Ponadto, w szkoleniu uczestniczyli także wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły.
Podczas szkolenia omówiono podstawy prawne działania instytucji parabankowych, ich cechy charakterystyczne, przepisy karne dotyczące parabanków, rodzaje pożyczek udzielanych przez parabanki oraz stosowane przez nie nieuczciwe praktyki, w tym niedozwolone klauzule umowne. Wskazano też, jakie są różnice pomiędzy parabankiem a piramidą finansową i systemem argentyńskim (konsorcyjnym). Ponadto przedmiotem wykładu były możliwości weryfikowania legalności działania parabanków oraz prawa konsumenta (pożyczkobiorcy) wynikajace z kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim – prawo do otrzymania formularza informacyjnego dotyczącego całkowitego kosztu pożyczki i bezpłatnego, niewiążącego strony projektu umowy pożyczki oraz prawo odstąpienia w terminie 14 dni od zawartej umowy pożyczki bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów.

autor: Hanna Bigielmajer

(05.02.16)

Powrót na górę strony