Pierwszy rok techników kryminalistyki

Data publikacji 14.12.2015

Pożegnaliśmy uczestników trzeciej edycji kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki. W krótkiej historii tego szkolenia, którego ...

Pierwszy rok techników kryminalistyki Pożegnaliśmy uczestników trzeciej edycji kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki. W krótkiej historii tego szkolenia, którego realizację rozpoczęliśmy po raz pierwszy w roku 2015, była to edycja najlepsza w wynikach dydaktycznych. Pośród jej absolwentów, aż trzech słuchaczy osiągnęło ocenę bardzo dobrą, jako średnią ze wszystkich ocen zdobytych podczas kursu.
Wraz z rozpoczęciem czwartej tegorocznej edycji ugruntowane zostaje przeświadczenie, że Szkoła Policji w Pile w pełni realizuje kryminalne przesłanie celów szkoleniowych. Kursy specjalistyczne dla techników kryminalistyki były z pewnością dużym wyzwaniem merytorycznym i logistycznym, z którego kadra dydaktyczna Zakładu Służby Kryminalnej, jak i funkcjonariusze oraz pracownicy pionu logistycznego, wywiązała się pozytywnie. Cieszy też każdorazowe zaangażowanie i pracowitość słuchaczy kursu, co pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość kolejnych edycji, zwłaszcza w perspektywie najwyższych wymagań stawianych przed realizującymi czynności w niezbędnym zakresie na miejscach zdarzeń o charakterze kryminalnym.

autor: Leszek Koźmiński

(14.12.15)

Powrót na górę strony