Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim

Data publikacji 24.11.2015

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Norweskich ...

Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Norweskich „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”, otworzył nowy kierunek studiów podyplomowych pod nazwą „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”. Studia te przybliżają problematykę przestępczości cudzoziemców oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i transgranicznej. Ponadto, studenci tego kierunku mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi.
Zajęcia są realizowanie przez ekspertów zajmujących się zarówno problematyką związaną z migracją oraz zjawiskiem handlu ludźmi. W charakterze prelegenta wykłady realizuje podinsp. Krzysztof Sawicki z Zakładu Służby Kryminalnej, przybliżając zagadnienia związane ze specyfiką pracy ze sprawcami handlu ludźmi i pracy przymusowej. Tylko współdziałanie z różnymi instytucjami i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem gwarantują bezpieczeństwo w czasach wielkich ruchów migracyjnych.

autor: Marzena Brzozowska

(23.11.15)

Powrót na górę strony