Listopad pod znakiem HL

Data publikacji 20.11.2015

Handel ludźmi to nie tylko poważne przestępstwo, skodyfikowane w polskim prawie karnym jako zbrodnia, ale także groźne zjawisko społeczne.

Listopad pod znakiem HL Handel ludźmi to nie tylko poważne przestępstwo, skodyfikowane w polskim prawie karnym jako zbrodnia, ale także groźne zjawisko społeczne. Ulega ciągle przemianom oraz pozostaje problemem nie do końca rozpoznanym. W wydanych w ostatnich latach aktach prawnych poświęca się wiele uwagi właściwemu szkoleniu osób zajmujących się zapobieganiem przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczaniu, w tym także funkcjonariuszy Policji.
Mając na uwadze powyższe fakty, w Szkole Policji w Pile przeprowadzono w listopadzie dwie edycje kursu specjalistycznego z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania. Funkcjonariusze służby kryminalnej realizujący zadania służbowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi uczestniczyli w IV i V edycji kursu specjalistycznego z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania.
Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu, byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: asp. Jolanta Kamińska, podinsp. Krzysztof Sawicki, podinsp. Jarosław Zientkowski oraz asp. Alicja Baranowska z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. W charakterze ekspertów zewnętrznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi wykłady prowadzili: mł. insp. Adam Pęśko - radca Wydziału ds. Handlu Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP, kom. dr Paweł Łabuz - ekspert Zarządu CBŚP w Rzeszowie oraz asp. sztab. Andrzej Kędzierski - koordynator Zespołu ds. Handlu ludźmi KWP w Szczecinie. W charakterze prelegenta gościliśmy również ppłk. Agnieszkę Szmulew - Ziółkowską - eksperta Zakładu Operacyjno - Rozpoznawczego COSSG w Koszalinie.

Listopad pod znakiem HL Listopad pod znakiem HL

autor: Marzena Brzozowska

(20.11.15)

Powrót na górę strony