Przestępczość w sektorze bankowym

Data publikacji 17.09.2015

Słuchacze kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej wzięli dziś udział w prelekcji, którą poprowadzili Dariusz Polaczyk ...

Przestępczość w sektorze bankowym Słuchacze kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej wzięli dziś udział w prelekcji, którą poprowadzili Dariusz Polaczyk - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Alior Bank S.A., pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich oraz Jacek Petrykiewicz - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Credit Agricole Bank Polska S.A.
Nasi goście przybliżyli słuchaczom otoczenie prawne banku, typy przestępstw bankowych, najczęstsze przestępstwa bankowe na podstawie badań, najnowsze trendy w przestępczości bankowej, największe przestępstwa bankowe w historii, psychologię działania oszusta, współpracę banków z Policją, współpracę międzybankową w obszarze bezpieczeństwa, jak również działalność Związku Banków Polskich, systemy IT i organizację struktur bezpieczeństwa banków. Podczas spotkania poruszono także kwestię tajemnicy bankowej, przestępstw wewnętrznych i zewnętrznych – wyłudzenia kredytów, kradzież środków z rachunków, fałszerstwo dokumentów, fraudy pracownicze, wyłudzenia z użyciem technik socjotechnicznych i zagrożenia związane z obrotem gotówkowym.
Wiedza przekazana słuchaczom jest tym bardziej cenna, że liczba ujawnionych przestępstw bankowych wzrasta z roku na rok, a przestępczość bankowa należy do jednych z najtrudniejszych do wykrycia i jest bardzo niebezpieczna nie tylko dla klientów banku, ale także dla samej instytucji finansowej, która traci zaufanie i dobrą reputację na rynku. Z reguły w ramach tej tematyki mamy do czynienia ze sprawami związanymi z wyłudzaniem kredytów, różnego rodzaju nadużyciami udzielonego zaufania czy przekroczeniem uprawnień przez pracowników banku, praniem brudnych pieniędzy albo przestępstwami czekowymi i wekslowymi. Jednak wbrew pozorom, to nie przestępczość zewnętrzna, jak np. napady na bank czy ataki hakerów, jest najbardziej niebezpieczna, lecz przestępczość wewnętrzna, której sprawcami są pracownicy danej placówki.

autor: Hanna Bigielmajer

(17.09.15)

Powrót na górę strony