Przestępczość przeciwko interesom finansowym

Data publikacji 03.06.2015

Już po raz kolejny Szkoła Policji w Pile gościła na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej nadkom. Rafała Zatarę z Wydziału ...

Przestępczość przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, nielegalny handel podrobionymi lekami i nielegalne składowanie odpadów medycznychJuż po raz kolejny Szkoła Policji w Pile gościła na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej funkcjonariusza z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Trwa właśnie druga w tym roku edycja tego kursu.
Podczas swojej prelekcji nasz gość przybliżył słuchaczom kursu zagadnienia związane z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, z przestępczością farmaceutyczną oraz z przestępczością przeciwko środowisku.
Przytaczając konkretne przykłady zakończonych postępowań przygotowawczych, przybliżył aspekty prawne i taktyczne tego rodzaju przestępczości, metody przestępcze wykorzystywane w wyłudzaniu funduszy unijnych oraz w handlu podrobionymi lekami – na potencję, na odchudzanie, tzw. tabletkami gwałtu. Ponadto tematem wykładu był narastający się problem nielegalnego składowania i utylizacji odpadów medycznych w Polsce, jak również związane z tym zagrożenia epidemiologiczne dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska.
Wykład i przedstawione prezentacje multimedialne spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyła duża liczba pytań kierowanych do prowadzącego.

autor: Hanna Bigielmajer

(03.06.15)

Powrót na górę strony