Andrzejki

Data publikacji 27.11.2014

Wolontariusze samorządu słuchaczy Szkoły Policji w Pile wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym ...

Andrzejki Wolontariusze samorządu słuchaczy Szkoły Policji w Pile wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym w Pile zorganizowali zabawę andrzejkową. Dzięki radosnej i przyjemnej postawie policjantów oraz podopiecznych placówki, udało się stworzyć wspaniałą atmosferę. Nikogo nie trzeba było zachęcać do tańca. Nie zabrakło wyśmienitego poczęstunku, przygotowanego przez podopiecznych Warsztatów w ramach pracowni gospodarstwa domowego. Oprawą muzyczną zajął się uczestnik Warsztatów, którego bogaty i profesjonalny repertuar muzyczny nie pozwolił nikomu stać w miejscu. Słuchacze naszej Szkoły obdarowali podopiecznych słodyczami i różnymi upominkami.
Wolontariusze z kursów specjalistycznych mieli również okazje zwiedzić placówkę. Warsztaty dysponują pięcioma pracowniami: ogrodniczą, komputerowo - plastyczną, gospodarstwa domowego i zaradności życiowej, stolarsko - rzemieślniczą oraz krawiecką, w których z terapeutami pracuje 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu powiatu pilskiego.
Dziękujemy słuchaczom kursów specjalistycznych za przygotowanie wyjazdu oraz wszystkim naszym wolontariuszom, którzy dając siebie, niosą pomoc innym - dla tych chwil warto żyć.

Andrzejki Andrzejki Andrzejki Andrzejki
Andrzejki Andrzejki Andrzejki Andrzejki
Andrzejki Andrzejki Andrzejki Andrzejki

autor: Wojciech Thiel

(27.11.14)

Powrót na górę strony