Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni

Data publikacji 25.11.2014

Szybko zmieniająca się rzeczywistość i rozwój technologii informatycznych powodują, że zarówno organizacje porządku prawnego, jak i nauczyciele stają ...

Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni Szybko zmieniająca się rzeczywistość i rozwój technologii informatycznych powodują, że zarówno organizacje porządku prawnego, jak i nauczyciele stają przed wyzwaniem uaktualniania swojej wiedzy o tym, co dzieje się w szeroko pojętej sieci. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zorganizowana została konferencja pod tytułem „Profilaktyka agresji i przemocy w cyberprzestrzeni”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach współpracy pomiędzy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz pilskiej Szkoły Policji. Konferencja, którą otworzył insp. Jerzy Powiecki – komendant Szkoły, zgromadziła grono ponad 90 nauczycieli i rodziców zainteresowanych tematyką szeroko pojętej cyberprzemocy. Miejscem tego spotkania, które odbyło się 15 listopada, był nowoczesny obiekt Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UAM w Pile.
W trakcie trwania konferencji zaprezentowane zostały przez Karolinę Skotarczak - Dobrzyńską wyniki badań przeprowadzonych w I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Złotowie, będące materiałem wyjściowym do analizy postrzegania zagrożeń przez dzieci i młodzież, a także pokazujące stan świadomość młodych użytkowników Internetu. Omówione zostały aspekty psychologiczne, etyczno - moralne, techniczne i prawne. Wśród zagadnień poruszonych na konferencji znalazły się: „Psychologiczne aspekty cyberprzemocy: małoletnie ofiary i ich sprawcy” - przedstawione przez nadkom. Ewę Mańkę, „Moralność w sieci - anonimowość i wzorce wartości” rozważał podinsp. Roman Rauhut „Techniczne uwarunkowania oraz płaszczyzny kontaktu nieletnich w sieci” prezentował podinsp. Robert Kreczmer oraz „Umocowania prawne cyberprzemocy w zakresie odpowiedzialności sprawców” - podinsp. Zbigniew Bogusz. Zaprezentowana także została przez Piotra Halamę nowoczesna platforma szkoleniowa ELGG, pozwalająca symulować fora, czaty i portale społecznościowe.

Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni

autor: Marzena Brzozowska

(25.11.14)