„Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych”

Data publikacji 17.11.2014

Pod takim tytułem odbyło się w Szkole Policji w Pile w dniach 13-14 listopada 2014 r., piąte już, seminarium poświęcone odpowiedzialności dyscyplinarnej ...

„Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” Pod takim tytułem odbyło się w Szkole Policji w Pile w dniach 13-14 listopada 2014 r., piąte już, seminarium poświęcone odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, zorganizowane przy współudziale Komendy Głównej Policji.
Wzięło w nim udział ponad 50 osób, wśród których byli przedstawiciele Sądu Najwyższego, środowisk naukowych (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile), Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych, szkół) - ekspertów, teoretyków i praktyków. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piły – Janusz Kubiak, Przewodniczący Wydziału IV Izby Karnej Sądu Najwyższego – SSN Wiesław Kozielewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Pile - doc. dr Ireneusz Adamczak, prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Katarzyna Dudka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, mł. insp. Sebastian Maj - radca KWP w Opolu, autor publikacji „Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych”.

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:

  • „O dwoistym ujęciu winy w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów" (SSN Wiesław Kozielewicz),
  • „Praktyczne problemy ustalania winy w postępowaniach dyscyplinarnych służb mundurowych” (prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie),
  • „Wina jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej (represyjnej)” (doc. dr Ireneusz Adamczak, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile),
  • „Prawne konsekwencje oparcia odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych na zasadzie winy (wybrane zagadnienia)” (dr Piotr Jóźwiak, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu),
  • „Konwersja reżimu odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące delikty dyscyplinarne w aspekcie zasady winy” (dr Dawid Korczyński, Uniwersytet Warszawski),
  • „Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji jako element kształtowania wizerunku formacji. Aspekt winy” (mł. insp. Sebastian Maj Komenda Wojewódzka Policji w Opolu),
  • „O okolicznościach niepozwalających na przypisanie winy policjantowi popełniającemu przewinienie dyscyplinarne (wybrane zagadnienia materialno prawne i procesowe)” (dr Barbara Janusz – Pohl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • „Domniemanie niewinności w postępowaniu dyscyplinarnym policjanta” (adw. Marcin Czwojda).

Podczas obrad prelegenci poruszyli wiele interesujących zagadnień dot. postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych, w szczególności w aspekcie ustalania winy. W trakcie dyskusji wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami dot. prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz aktualnego stanu orzecznictwa w tym zakresie.
Wystąpienia prelegentów dostępne będą na stronie internetowej Szkoły pod zakładką „Odpowiedzialność dyscyplinarna”, jak również planowane jest wydanie materiałów z seminarium w formie publikacji.

„Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych”
„Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych”
„Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych”
„Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych” „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych”

autor: Krzysztof Opaliński

(17.11.14)

Powrót na górę strony