Rozpoczęcie kursu - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Rozpoczęcie kursu

Data publikacji 14.11.2014

Rozpoczęliśmy trzecią i ostatnią w tym roku edycję szkolenia zawodowego podstawowego. Stu policjantów z garnizonów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego ...

Rozpoczęcie kursu Rozpoczęliśmy trzecią i ostatnią w tym roku edycję szkolenia zawodowego podstawowego. Stu policjantów z garnizonów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego, po złożeniu ślubowania w macierzystych jednostkach, rozpoczęło dzisiaj naukę w pilskiej Szkole.
W trakcie 127 dni szkoleniowych słuchacze zrealizują 996 godziny zajęć dydaktycznych, m.in. z zakresu ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, poszukiwania osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, szkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji. Taki zakres wiedzy i umiejętności pozwoli im na wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

Rozpoczęcie kursu Rozpoczęcie kursu Rozpoczęcie kursu Rozpoczęcie kursu

autor: Artur Godlewski

(14.11.14)