Rejestracja kryminalna - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Rejestracja kryminalna

Data publikacji 18.09.2014

Wybranym zagadnienieniom związanym z rejestracją kryminalną było poświęcone spotkanie z cyklu KNOW HOW. Przeprowadził je dla słuchaczy szkolenia zawodowego ...

Rejestracja kryminalna Wybranym zagadnienieniom związanym z rejestracją kryminalną było poświęcone spotkanie z cyklu KNOW HOW. Przeprowadził je dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego kom. Leszek Szplit z Zakładu Służby Prewencyjnej.
W trakcie spotkania zostały omówione zasady prawidłowego daktyloskopowania osób przy wykorzystaniu różnych jego sposobów (tradycyjnie oraz z użyciem skanera) w połączeniu z pokazem daktyloskopowania. Słuchacze mieli również możliwość wykonania samodzielnego daktyloskopowania, będąc przy tym na bieżąco instruowani pod wzgledem dokładności czytelności i poprawności wykonanych odbitek. W dalszej części spotkania omówiono możliwości wykorzystania danych zgromadzonych w CRD oraz zaprezentowano sposób użycia urządzenia MorphoTouch w celu ustalenia potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości. Na stanowisku do wykonywania zdjęć sygnalitycznych przedstawiono również zasady rejestracji fotograficznej osób w połączeniu z pokazem fotografowania.
Spotkaniu towarzyszyła dyskusja dotycząca posiadania praktycznych umiejętności koniecznych do właściwego wykonania czynności związanych fotografowaniem i daktyloskopowaniem.

Rejestracja kryminalna Rejestracja kryminalna Rejestracja kryminalna Rejestracja kryminalna

autor: Krzysztof Opaliński

(18.09.14)