Cenna wiedza - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Cenna wiedza

Data publikacji 21.03.2014

Cenna wiedzaJuż po raz czwarty Szkoła Policji w Pile gościła na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej funkcjonariusza z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Trwa właśnie druga w tym roku edycja tego kursu.
Podczas swojej prelekcji nasz gość przybliżył słuchaczom kursu zagadnienia związane z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, z przestępczością farmaceutyczną oraz z przestępczością przeciwko środowisku.
Przybliżył, na konkretnych przykładach zakończonych postępowań przygotowawczych, aspekty prawne i taktyczne tego rodzaju przestępczości, metody przestępcze wykorzystywane w wyłudzaniu funduszy unijnych oraz w handlu podrobionymi lekami – na potencję, na odchudzanie, tzw. tabletkami gwałtu. Ponadto tematem wykładu był narastający problem nielegalnego składowania i utylizacji odpadów medycznych w Polsce, jak również związane z tym zagrożenia epidemiologiczne dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska.
Wykład i przedstawione prezentacje multimedialne spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyła duża liczba pytań kierowanych do prowadzącego.

autor: Hanna Bigielmajer

(21.03.14)