Narkotyki i dopalacze - zagrożenie dzisiejszych czasów - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Narkotyki i dopalacze - zagrożenie dzisiejszych czasów

Data publikacji 06.06.2011

Dobiegły końca trzydniowe warsztaty szkoleniowe poświęcone zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Były one wspólną inicjatywą Biura ...

Narkotyki i dopalacze zagrożenie dzisiejszych czasów Dobiegły końca trzydniowe warsztaty szkoleniowe poświęcone zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Były one wspólną inicjatywą Biura Kryminalnego KGP i Szkoły. Warsztaty zorganizowane zostały dla policjantów komend wojewódzkich zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Inicjatywa była naszą wspólną reakcją przede wszystkim na nowe regulacje prawne dotyczące nielegalnego obrotu i produkcji tzw. dopalaczy.

Narkotyki i dopalacze zagrożenie dzisiejszych czasów W charakterze prelegentów wystąpili m.in. przedstawiciele instytucji policyjnych oraz pozapolicyjnych związanych z kontrolą obrotem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Wystąpił dr Franciszek Pluciński z Narodowego Instytutu Leków, który omówił charakterystykę i działanie substancji stymulujących dopalaczy, gen. dr hab. Andrzej Trybusz - Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, który przybliżył sposób realizacji ustawowych zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną, pani dr Monika Karpińska - naczelnik Nadzoru nad Obrotem Lekami Głównego Inspektora Sanitarnego, która nakreśliła problematykę stosowania i interpretacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Narkotyki i dopalacze ? zagrożenie dzisiejszych czasów Wojciech Ryżowski ? Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej oraz nadkom. Zenon Abramczuk z Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP Narkotyki i dopalacze ? zagrożenie dzisiejszych czasów przedstawili uczestnikom warsztatów możliwości poszukiwania i odzyskiwania mienia na terenie RP i poza jej granicami. Wśród pozostałych prelegentów omawiających trendy przestępczości narkotykowej oraz możliwości ich zwalczania byli: pan Janusz Gołębiewski, podinsp. Andrzej Sikora i nadkom. Michał Safjański z Biura Kryminalnego KGP oraz wykładowcy z Zakładu Kryminalnego Szkoły Policji w Pile.

Narkotyki i dopalacze ? zagrożenie dzisiejszych czasów Narkotyki i dopalacze ? zagrożenie dzisiejszych czasów Narkotyki i dopalacze ? zagrożenie dzisiejszych czasów Narkotyki i dopalacze ? zagrożenie dzisiejszych czasów

autor: Mariusz Podgórski

(26.11.10)