Warsztaty szkoleniowe w KWP w Bydgoszczy - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Warsztaty szkoleniowe w KWP w Bydgoszczy

Data publikacji 06.06.2011

Przez trzy dni na terenie obiektu szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbywała się druga edycja warsztatów dotyczących doskonalenia ...

Warsztaty szkoleniowe w KWP w Bydgoszczy Przez trzy dni na terenie obiektu szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbywała się druga edycja warsztatów dotyczących doskonalenia umiejętności prowadzenia i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Warsztaty te były skierowane do policjantów służby kryminalnej komend miejskich i powiatowych Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

Na zaproszenie organizatorów (kierownictwa KWP w Bydgoszczy) do udziału w warsztatach, w charakterze prelegentów, zostali oddelegowani dwaj wykładowcy z Zakładu Kryminalnego Szkoły: podkom. Marek Makowski i asp. szt. Janusz Trzyna. Zajęcia prowadzili również funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego, Sekcji Psychologów, Wydziału Wywiadu Kryminalnego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy.

Warsztaty szkoleniowe w KWP w Bydgoszczy Podkom. Marek Makowski i asp. szt. Janusz Trzyna, w ramach zajęć interaktywnych, przeprowadzili zajęcia z zakresu pracy operacyjnej Policji oraz, wspólnie z uczestnikami warsztatów, wypracowywali algorytmy postępowania w sytuacjach trudnych, z którymi mogą spotkać się policjanci w trakcie realizacji zadań służbowych. Omawiane tematy i przykładowe sytuacje prezentowane były ponadto podczas popołudniowych zajęć praktycznych, podczas których uczestnicy wykonywali zadania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Dodatkowo funkcjonariusze "operacyjni" doskonalili swoje umiejętności w zakresie zasad stosowania samoobrony, technik i zasad udzielania pierwszej pomocy, a także taktyki i zasad posługiwania się bronią palną.

autor: Marek Makowski

(26.11.10)