122 na 124 - 2010 - Szkoła Policji w Pile

122 na 124

Data publikacji 06.06.2011

Druga połowa listopada przyniosła kolejną edycję kursu podstawowego. Dzisiaj, w nowych mundurach, kilka dni po wcieleniu do służby i złożeniu ślubowania, na uroczystej ?

122 na 124 Druga połowa listopada przyniosła kolejną edycję kursu podstawowego. Dzisiaj, w nowych mundurach, kilka dni po wcieleniu do służby i złożeniu ślubowania, na uroczystej inauguracji w szkolnej auli stawiło się 122 słuchaczy reprezentujących garnizony kujawsko-pomorski, lubuski i wielkopolski. 122 na 124 Przed nimi 124 dni szkoleniowe i realizacja 968 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu ustalania okoliczności zdarzenia i zabezpieczenia ich miejsca, zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, poszukiwania osób i rzeczy, pełnienia służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, podejmowania działań wobec uczestników ruchu drogowego i innych. Program jest nastawiony na kształtowanie podstawowych kompetencji zawodowych, wynikających z zadań realizowanych na stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Do połowy maja przyszłego roku muszą opanować wiedzę i umiejętności pozwalające na zdanie egzaminu końcowego i podjęcie służby w jednostkach terenowych.

122 na 124 122 na 124 122 na 124 122 na 124

autor: Artur Godlewski

(23.11.10)