Szukając śladów ... - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Szukając śladów ...

Data publikacji 06.06.2011

Najnowsza pozycja wydawnicza ?Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki?, ...

Szukając śladów ... Najnowsza pozycja wydawnicza ?Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki?, autorstwa wykładowców Zakładu Kryminalnego nadkom. Leszka Koźmińskiego, nadkom. Wojciecha Misia i asp. sztab. Leszka Szplita, powstała jako pomocniczy materiał dydaktyczny skierowany przede wszystkim do policjantów służby kryminalnej, którzy wykonują czynności oględzinowe na miejscach zdarzeń. Z jednej strony publikacja ta stanowi pewien element do wspólnych wysiłków mających na celu realizację jednego z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012 ?Podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia?, a z drugiej strony jest odpowiedzią na potrzebę wypracowania zwięzłych, w swojej treści, materiałów dydaktycznych przydatnych przy realizacji szkoleń funkcjonariuszy służb dochodzeniowych w zakresie samodzielnego wykonywania podstawowych czynności techniczno-kryminalistycznych na miejscu ujawnienia śladów przestępstwa.

Publikacja została pomyślana wyłącznie jako zbiór podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych na temat ogólnie rozumianych czynności techniczno-kryminalistycznych na miejscach zdarzeń. Autorzy w zwięzłej i praktycznej formie starali się: przekazać najważniejsze zagadnienia związane z zasadami prowadzenia oględzin i sporządzania protokołu oględzin, wprowadzić w świat fotografii kryminalistycznej, zapoznać z wiedzą na temat sporządzania szkiców kryminalistycznych, przekazać główne tajniki ujawniania i zabezpieczania śladów daktyloskopijnych oraz biologicznych, wskazali także sposoby zabezpieczania rzeczy i przedmiotów oraz zasady przekazywania materiałów dowodowych i porównawczych do badań laboratoryjnych.

autor: Marzena Brzozowska

(23.11.10)