Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 06.06.2011

W ramach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi Zuzanna Ziajko ? Dyrektor Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji Itaka ...

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi W ramach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi Zuzanna Ziajko ? Dyrektor Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji Itaka oraz podinsp. Krzysztof Sawicki z Zakładu Prawa przeprowadzili z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile i słuchaczami naszej Szkoły pogadankę nt. ? Poszukiwanie zaginionych a zjawisko handlu ludźmi?. Prowadzący przedstawili rolę i zadania Fundacji, przyczyny zaginięć, problematykę identyfikacji ofiary handlu ludźmi, zależności między zaginięciem osoby a procederem handlu ludźmi. Omówiona została również statystyka dotycząca zaginięć, działania profilaktyczne podejmowane przez Fundację oraz rodzaje i sposoby pomocy.

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

autor: Krzysztof Opaliński

(18.10.10)