Zakończenie szkolenia podstawowego - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Zakończenie szkolenia podstawowego

Dobiegła końca kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego. 28 czerwca 125 funkcjonariuszy z siedmiu garnizonów, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, otrzymało z rąk Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej świadectwa ukończenia.


Po siedmiu miesiącach nauki, bogatsi o nowe umiejętności, powracają do swoich macierzystych jednostek, gdzie rozpocznie się ich dalsza służba. Ta liczna grupa policjantów kończąca pierwszy, a zarazem jeden z wielu, etap swojej nauki, zasługuje na szczególne wyróżnienie z uwagi na wzorową postawę zaprezentowaną podczas całego pobytu w pilskiej Szkole Policji, w tym duży wkład w organizację wielu imprez sportowych, integracyjnych i akcji o charakterze charytatywnym.


Post. Aleksandra Mielnik,  post. Sebastian Kopiś, post. Przemysław Kmieć, post. Paweł Nowicki, post. Krzysztof Owczarek i post. Michał Cieślak zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi Komendanta Szkoły Policji w Pile. Ich aktywność realizowana w działalności szkolnego zespołu AWANS świadczy o umiejętności godzenia obowiązków służbowych z pasją muzyczną, znajdowania czasu dla innych oraz realizacji swoich zamierzeń.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia podczas wykonywania trudnego i odpowiedzialnego zawodu policjanta.

SP/Sebastian Wegner