Zakończenie SZP

W dniu 7 maja, po 143 dniach nauki, 85 słuchaczy kursu zawodowego podstawowego otrzymało z rąk Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej świadectwa jego ukończenia.

Wśród tej licznej grupy absolwentów pilskiej Szkoły, post. Anna Gerus z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy otrzymała świadectwo z czerwonym paskiem, jako symbol bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowego zachowania w trakcie szkolenia.

Policjanci z garnizonów: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, po blisko siedmiu miesiącach nauki, bogatsi o nowe umiejętności, powrócili już do swoich macierzystych jednostek, gdzie będą kontynuować dalszą służbę.

 

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia podczas wykonywania powierzonych zadań w jednostkach macierzystych.

SP/Sebastian Wegner


 

Powrót na górę strony