Szkolenie z zakresu pozyskiwania i obsługi osobowych źródeł informacji

Dzięki inicjatywie Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku insp. Leszka Gurskiego oraz jego zastępcy mł. insp. Wojciecha Jakubowskiego, w dniach 10-14 grudnia 2018 r. wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile nadkom. Artur Mazur oraz podkom. Przemysław Zublewicz przeprowadzili szkolenie z zakresu pozyskiwania i obsługi osobowych źródeł informacji.

Adresatami szkolenia było 16 funkcjonariuszy wykonujących na co dzień zadania pionu operacyjnego z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz komend powiatowych i posterunków Policji. Podczas szkolenia, naszych funkcjonariuszy wspomagali policjanci z Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W ramach kilkudniowego szkolenia zrealizowano m.in. zagadnienia z zakresu: regulacji prawnych, pozyskiwania i pracy z osobowymi źródłami informacji oraz zadań praktycznych. Komendant Miejski Policji w Słupsku, insp. Leszek Gurski, doceniając profesjonalizm naszych wykładowców, w ramach podziękowania przekazał na ich ręce grawer wraz z pamiątkowym medalem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz podziękowania dla Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej za wsparcie inicjatywy szkolenia poprzez oddelegowanie funkcjonariuszy swojej jednostki.

 

ZSK/Paulina Politowska

 

Powrót na górę strony