Taktyka i techniki przesłuchań - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Taktyka i techniki przesłuchań

Data publikacji 08.06.2011

Zakończył się ostatni w tym roku kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i technik przesłuchań.

Taktyka i techniki przesłuchań Zakończył się ostatni w tym roku kurs specjalistyczny dla policjantów służby krymi-nalnej i śledczej z zakresu taktyki i technik przesłuchań. Wzięło w nim udział 14 policjantek i policjantów służby kryminalnej z jednostek terenowych Policji.

W trakcie pięciodniowego szkolenia jego uczestnicy poszerzali swoją wiedzę i kształcili umiejętności na zajęciach praktycznych z zakresu planowania i przygotowywania przesłuchań, nawiązywania kontaktu z przesłuchiwanym, prowadzenia rozmów, sposobów wykrywania kłamstw i prowadzenia przesłuchań.

Od 2005 r. w ramach tego typu kursów (blisko 90 edycji) przeszkoliliśmy ponad 1200 osób, w tym także funkcjonariuszy Straży Granicznej. W przyszłym roku planujemy przeprowadzenie kolejnych edycji.

(18.12.09)