Zespoły oględzinowe - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Zespoły oględzinowe

Data publikacji 08.06.2011

Zakończyła się ostatnia, przewidziana do realizacji w 2009 roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących ...

Zespoły oględzinowe Zakończyła się ostatnia, przewidziana do realizacji w 2009 roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi. Założenia organizacyjne programu szkolenia przewidywały inscenizację rozprawy sądowej, do udziału w której zaproszony został sędzia Sądu Rejonowego w Pile Maciej Płóciennik oraz prokurator rejonowy Radosław Gorczyński z Prokuratury Rejonowej w Trzciance.

Zespoły oględzinowe Podczas rozprawy, w charakterze świadków przesłuchiwano techników kryminalistyki oraz policjantów służby dochodzeniowo-śledczej - członków zespołów oględzinowych w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach kryminalistycznego badania miejsca rozboju.

Zespoły oględzinowe Założeniem inscenizacji było przygotowanie policjanta do wystąpienia przed sądem, a także zwrócenie uwagi na błędy popełniane na etapie prowadzenia i dokumentowania oględzin. Po inscenizacji słuchacze wzięli udział w spotkaniu z sędzią i prokuratorem.

Zespoły oględzinowe Zespoły oględzinowe Zespoły oględzinowe Zespoły oględzinowe

(11.12.09)