Oględziny i skanowanie miejsca wybuchu - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Oględziny i skanowanie miejsca wybuchu

Data publikacji 08.06.2011

Tradycją stało się już, że szkolenie specjalistyczne dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi przebiega w sposób niekonwencjonalny.

Oględziny i skanowanie miejsca wybuchu Tradycją stało się już, że szkolenie specjalistyczne dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi przebiega w sposób niekonwencjonalny. Aktualna edycja jest tego doskonałym przykładem. Oględziny i skanowanie miejsca wybuchu Do udziału w zajęciach praktycznych z zakresu oględzin miejsca zdarzenia, wymagającego prowadzenia czynności w składzie rozszerzonym, zaproszeni zostali: naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KSP podinsp. Tomasz Bednarek, kierownik Sekcji ds. Techniki Kryminalistycznej KSP podinsp. Ludomir Niewiadomski, ekspert z LK KWP w Poznaniu podinsp. Radosław Jądrzak, specjaliści zespołu minersko-pirotechnicznego SPAP KWP w Poznaniu oraz przedstawiciel Leica Geosystems Waldemar Kubisz.

Oględziny i skanowanie miejsca wybuchu Zajęcia praktyczne poprzedzone zostały wykładem nt. specyfiki kryminalistycznego badania miejsca wybuchu oraz prezentacją urządzeń i materiałów wybuchowych. Słuchacze pracowali w czterech zespołach. Każdy z nich w wyodrębnionym sektorze, poddając badaniu miejsce, gdzie wcześniej pirotechnicy wykonali wybuch samochodu, wykorzystując przygotowane przez siebie urządzenia i ładunki wybuchowe.

Oględziny i skanowanie miejsca wybuchu Pracę grup wspierał ekspert w dziedzinie fizykochemii. W zakresie dokumentowania oględzin miejsca wybuchu znalazł zastosowanie skaner 3D. Użycie tego urządzenia było możliwe dzięki współpracy z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Leica Geosystems Warszawa.

Oględziny i skanowanie miejsca wybuchu Wykonane opracowanie miało na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania techniki skanowania 3D do dokumentowania miejsca wybuchu.

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów. Zajęcia dydaktyczne obserwowali przedstawiciele TVP 3, TV-ASTA, Radia Merkury, Radia Koszalin, Głosu Wielkopolskiego, Portalu Życie Piły.

Czytaj więcej

Galeria zdjęć

(09.12.09)