Nowość na koniec roku - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Nowość na koniec roku

Data publikacji 08.06.2011

Mimo tego, że rok kalendarzowy chyli się już ku końcowi, to plan szkoleń realizowanych przez Szkołę wzbogacił się o warsztaty szkoleniowe z całkiem ...

Nowość na koniec roku Mimo tego, że rok kalendarzowy chyli się już ku końcowi, to plan szkoleń realizowanych przez Szkołę wzbogacił się o warsztaty szkoleniowe z całkiem nowego zakresu ? zwalczania korupcji. Wzięło w nich udział szesnaścioro funkcjonariuszy reprezentujących wszystkie komendy wojewódzkie Policji, w tym Stołeczną.

Nowość na koniec roku Przez ostatnie trzy dni uczestnicy warsztatów poszerzali swoją wiedzę z zakresu przestępczości korupcyjnej, metod działania sprawców, taktyki prowadzenia czynności wykrywczych oraz zapobiegania zachowaniom korupcyjnym.

Nowość na koniec roku W charakterze osób prowadzących zajęcia, poza wykładowcami Zakładu Kryminalnego pilskiej Szkoły, wystąpili policjanci z jednostek terenowych: Wydziału dw. z korupcją Biura Kryminalnego KGP, Wydziału dw. z korupcją KWP w Bydgoszczy oraz Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Poznaniu.

(02.12.09)